Hem

 

Varför rösta på ett lokalparti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar pragmatiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

 

Varför vara med i nätverket?

 

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå.

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

Vill Ert parti vara med? Kontakta någon i styrelsen så berättar vi mer!