Lokala Partiers Nätverk! Vi välkomnar nya medlemmar! Vår Framtid! Dalarnas sjukvårdsparti! Morapartiet! Sjukvårdspartiet Västernorrland Sundsvallspartiet! Bli medlem - kontakta vår styrelse!

Rikskongressen 2018 i Timrå

Rikskongress 2018 i Timrå

Bollnäsbo blir ny ordförande!

Benny Engberg, gruppledare för Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun.

- Jag ser fram emot uppdraget som kommer att bli spännande under valåret 2018, säger Benny Engberg. Han har tidigare varit vice ordförande i nätverkets styrelse och har varit med i LPN sedan nätverket bildades år 2014. Benny Engberg efterträder Kenneth Gunnar från det lokala partiet Knivsta.Nu, som är kommunfullmäktiges ordförande i Knivsta kommun.

Vid årsmöte i Timrå deltog drygt 30 medlemmar från 13 olika lokala och regionala partier från Piteå i norr till Åhus i söder. På programmet stod främst erfarenhetsutbyte mellan partierna och diskussioner om strategier i den kommande valrörelsen. kommunchef Andreaz Strömgren, Timrå berättade hur kommun jobbar med att sprida en positiv bild av kommunen med hashtaggen #fromtimrawithlove.

På temat ”Hur man sprider ett budskap och bildar opinion” talade tidigare moderata kommunalrådet Magnus Sjödin och tidigare ombudsmannen i Socialdemokraterna Anna Olofsson. Tillsammans driver de företaget Anna & Magnus Respektera varandra.

138 Lokala partier finns representerade i kommunfullmäktige i landets 290 kommuner. De har ordförandeposten i Båstad, Dorothea och i Åsele kommuner och ingår i den styrande majoriteten i många andra kommuner som till exempel Enköping och Vetlanda.

Övriga ledamöter i styrelsen för Lokala partiers nätverk blev Elaine Adlertz, Öpartiet, Ekerö kommun Leif Edh, Vår Framtid i Ånge, Jonas Jalkteg, Westervikspartiet, Lisbeth Krogh, Huddingepartiet och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

För mer information kontakta Benny Engberg 070-228 52 59

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Varför vara med i nätverket?

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Lokala partier har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokratifrågan är mycket viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du både frågorna vi ställde och svaren vi fick.