LPN Logo banner!

Inför valet 2018 - Fyra frågor om demokrati

Bakgrund

Lokala Partiers Nätverk, LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Det finns bortåt 150 lokala partier i Sverige och i valet 2014 samlade lokala partier bortåt en kvarts miljon röster. Gemensamt för alla våra väljare är att “röstdela” - man röstar på olika partier i val till kommun, landsting och riksdag.

Syfte

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag har vi sammanställt fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati, som vi vet är mycket viktig för våra väljare. Vi har bett våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. En sammanställning av svaren kommer att publiceras i slutet av november.

1 - Skilda valdagar

LPN vill att valdagarna för val till kommun, landsting och riksdag skiljs åt. En möjlighet är att val till kommun skiljs från val till landsting och riksdag samt att valdagarna förskjuts två år. Vi bedömer att det blir ett större fokus på viktiga kommunala frågor som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg med skilda valdagar. Skilda valdagar är inget ovanligt i resten av EU och till exempel Finland har det.

Bör skilda valdagar införas i Sverige?

Motivering
2 - Överenskommelser mellan partier

LPN vill öka insyn, öppenhet och transparens för att göra politiken tilltalande och begriplig för väljarna. Med dagens fragmenterade parlamentariska situation är det vanligt att partier samarbetar. Vi kan se det både i riksdagen, typ “decemberöverenskommelsen”, och i kommunpolitiken, typ “valteknisk samverkan”. Man kan tycka att det är självklart att väljarna ska ha full insyn men i kommunpolitiken är det inte alltid så. Överenskommelser mellan partier som samarbetar kan vara både muntliga och hemliga.

Bör överenskommelser mellan partier som samarbetar vara offentliga?

Motivering
3 - Gemensamma etiska riktlinjer

LPN arbetar för att den politiska debatten ska bli konstruktiv och saklig och att personangrepp och politisk pajkastning ska undvikas. Vi hoppas att detta ska leda till att fler vill engagera sig i kommunpolitiken. Ett sätt att påverka det politiska klimatet positivt är att partierna gemensamt utformar etiska riktlinjer.

Bör de politiska partierna utforma gemensamma etiska riktlinjer för att göra debatten mer intressant och locka fler att engagera sig?

Motivering
4 - Lokala partiers representation i SKL

LPN anser att lokala partier, eller en organisation som företräder dem, ska ha representation i SKL. Det finns lokala partier som innehar bortåt 40 procent av rösterna i en kommun och det är inte ovanligt att ett lokalt parti innehar mer än 20 procent av rösterna. Med en så betydande andel röster är det viktigt för demokratin att lokala partier är representerade i SKL.

Bör lokala partier vara representerade i organisationen “Sveriges Kommuner och Landsting”, SKL?

Motivering