LPN Logo banner!

Yngsjö 2018-02-14

Resultatet från undersökningen 'Inför valet 2018 - Fyra frågor om demokrati'

Lokala Partiers Nätverk, LPN, en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå, frågade under hösten alla riksdagspartier om deras inställning rörande några grundläggande demokratiska frågor. Hälften av riksdagspartierna har svarat och hälften har inte svarat.

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av resultatet. Miljöpartiet och Centerpartiet svarade ja på tre av fyra frågor, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna svarade ja på en av fyra frågor.

Lokala partiers nätverk, LPN, sammanfattning av undersökning

Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet besvarade inte undersökningen trots påminnelse.

Hela undersökningen med våra frågor samt partiernas svar och motivering hämtas genom att klicka på PDF-ikonen längst ned på denna sida. Vi ber att få framföra vårt tack till de partier som valt att genomföra undersökningen.

VänligenKenneth Gunnar
Ordförande
Lokala Partiers Nätverk
0730 - 40 46 73
kenneth.gunnar@lokalapartier.se

Bilagor:

A - Brev till partierna ... (läs mer)

B - Frågor till partierna ... (läs mer)

C - Påminnelse till partierna ... (läs mer)