LPN Logo banner!

Pressmeddelande
2018-11-05

Gemensam valsedel för Lokala Partiers Nätverk i Stockholms län

LPNs medlemspartier i Stockholms län har valt att samverka med en gemensam valsedel i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2019-2023.

"Om vi i lokala partier får med ett gemensamt ombud på SKLs kommande kongresser blir det en stor framgång" säger Per Ranch, vice ordförande i LPN.

"Vi hoppas att även andra lokala partier i Stockholms län kommer att rösta på vår gemensamma valsedel" fortsätter Per Ranch.

"LPN är en rikstäckande organisation för lokala partier och liknande listor planeras i andra län" avslutar Per Ranch.

För mer information kontakta Per Ranch 0708-999 101

Gemensam valsedel för Lokala Partiers NätverkHämta valsedeln som PDF >