Lokala Partiers Nätverk bjuder in till kongress i Huddinge 30 mars!

PRESSMEDDELANDE

Lokala Partiers Nätverk kongress 2019

Huddinge värd för nationell kongress för lokala partier

Lokala partier fortsätter att skörda framgångar i kommunalvalet. I 2018 års val har 171 partier som inte är representerade i riksdagen erhållit 575 mandat i sammanlagt 146 kommuner. I 49 kommuner ingår ett övrigt parti i det styrande blocket. Huddinge är en av dessa kommuner där Drevvikenpartiet och Huddingepartiet ingår i den styrande koalitionen med tre respektive två mandat.

Det röstmässigt största lokala partiet är Demokraterna i Göteborg med 60 013 röster vilket motsvarar 17 procent medan de andelsmässigt största partierna är Oberoende realister i Hagfors som fick 36,5 procent, Nykvarnspartiet med 30,4 procent och Perstorps Framtid med 29,8 procent av rösterna.

– Lokala partier är inte styrda av något riksparti utan vi utformar vår politik själva. Vi är till för invånarna i respektive kommun, där vi fångar upp och möter invånarnas behov och önskemål, säger Lisbeth Krogh, Huddingepartiet.

Lokala partier har sedan 2014 organiserat sig i Lokala partiers nätverk, LPN. I år står Huddinge med sina två lokala partier värd för årskongressen den 30 mars i sessionssalen i kommunhuset.

LPN har ett 25-tal medlemmar från hela Sverige och till kongressen kommer 35 personer från 13 partier från Sölvesborg i söder till Piteå i norr. Ordförande är Benny Engberg, Bollnäspartiet och i styrelsen finns också Lisbeth Krogh Huddingepartiet och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det seminarium med organisationen Höj Rösten om att engagera unga i politiken samt gott om tid för erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier. LPN har under åren bland annat drivit frågan om skilda valdagar och om att få representation i Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

För mer information kontakta:

Lisbeth Krogh, politisk sekreterare i Huddingepartiet och ledamot av LPN:s styrelse 08-535 301 61/070-975 25 19 lisbeth.krogh@huddinge.se

Ingalill Söderberg, kommunalråd i Drevvikenpartiet med ansvar för demokratifrågor. 08-535 301 88/070-198 90 90 ingalill.soderberg@huddinge.se

www.lokalapartier.se

Styrelsen för LPN, från vänster Elaine Adlertz, Benny Engberg, Lisbeth Krogh, Jonas Jalkteg och Per Ranch. Foto: Åke Hultqvist