LPN Logo banner!

 

Rikskongress 2019 i Huddinge

 

Välbesökt och inspirerande kongress för Lokala partiers nätverk med Huddingepartiet och Drevvikenpartiet som värdar

Ett 35-tal representanter för 14 lokala partier från Piteå i norr till Lund i södra Sverige genomförde under lördagen 2019 års kongress för Lokala partiers nätverk. Kongressen ägde rum i Huddinges kommunhus. De två lokala partierna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet i Huddinge kommun stod som värdar för kongressen, som var ett värdefullt tillfälle för lokala partier att träffas och utbyta erfarenheter

Rikskongress 2019 i Huddinge

Välbesökt och inspirerande kongress för Lokala partiers nätverk med Huddingepartiet och Drevvikenpartiet som värdar

Ett 35-tal representanter för 14 lokala partier från Piteå i norr till Lund i södra Sverige genomförde under lördagen 2019 års kongress för Lokala partiers nätverk. Kongressen ägde rum i Huddinges kommunhus.

De två lokala partierna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet i Huddinge kommun stod som värdar för kongressen, som var ett värdefullt tillfälle för lokala partier att träffas och utbyta erfarenheter.

– Nätverket driver bland annat frågan om skilda valdagar och att lokala partier ska få en bättre ställning inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger ordförande Benny Engberg, Bollnäspartiet.

Efter valet i höstas är lokala partier med och styr 49 kommuner, bland annat Hagfors och Nykvarn och Perstorp, där lokala partier också innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.

Vid kongressen medverkade även Minéa Frykman från organisationen Höj rösten, som arbetar för att engagera fler unga i politiken.

Benny Engberg, Bollnäspartiet omvaldes till ordförande för Lokala partiers nätverk. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Jan Annersterdt, FörNyaLund och Lennart Lundberg, Knivsta.Nu

I styrelsen sitter också Jonas Jalkteg, Westervikspartiet, Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Lisbeth Krogh, Huddingepartiet och Elaine Adlertz, Ö-partiet i Ekerö kommun.

Nätverket organiserar 25 av de dryg 170 lokala partier som finns i 149 av landets 290 kommuner. Störst andel av rösterna i 2018 års kommunval fick Oberoende realister i Hagfors med 36,5 procent av rösterna, Nykvarnspartiet med 30,4 procent och Perstorps framtid med 29,8 procent av rösterna.

Rikskongress 2019 i Huddinge