LPN Logo banner!

Bollnäs 2020-05-01

 

Kongress

 

Information ifrån Styrelsen Lokala Partiers Nätverk

Till att börja med så beklagar vi att vi fick ställa in årskongressen 14-15 Mars 2020 med så kort varsel, men som vi alla vet så var det på grund av Corona-viruset och vi ville inte ta några risker.

Årskonferensen 2020 och möjlighet att hålla årsmötet på distans

Det var helt rätt att i mars ställa in den planerade Årskonferensen i Lund. Strax innan hade Corona-smittspridningen börjat ta fart i delar av Sverige. Även i efterhand framstår beslutet att ställa in och därmed skjuta årskonferensen på framtiden som klokt o viktigt. Om vi hade rest med allmänna färdmedel och träffats i Lund i mitten av mars hade många riskerat smitta.

Styrelsen för Lokala Partiers Nätverk räknar med att kunna genomföra årskonferensen i Lund i höst eller senast i början på våren 2021. Vi avvaktar tills vidare och tar inga risker med anledning av Corona-virusets utbredning i vårt land.

Det är mycket beklagligt att inte alla har kunnat få tillbaka sina biljettkostnader eller inbetalda pengar för hotellbokningar mm.

För dig som har betalat in konferensavgiften går det bra att ha beloppet innestående hos Lokala Partiers Nätverk, om du också tänker delta i konferensen till hösten i år eller i början av nästa år. Vill du ha konferensavgiften återbetald, hör av dig till vår kassör Jonas Jalkteg, enklast med e-post (jw.jalkteg@telia.com ). Som då vill ha aktuella kontaktuppgifter till er ordförande och kassör samt ert bankgiro nummer.

Styrelsen i lokala partiers nätverk hade nu vid styrelsemötet den 29 april diskuterat den kommande årskongressen i höst samt planer för verksamheten i vårt nätverk i övrigt.

Vi beslutade att arbeta för arrangera ett digitalt årsmöte 2020 i Lokala Partiers Nätverk söndagen den 14 juni klockan 17.00.

Vi kommer att arrangera ett digitalt medlemsmöte den 19 maj 19.30 där du som medlem får information kring rådande läge och planeringen inför det kommande årsmötet.

DETALJER FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET PUBLICERAS INTE HÄR. DETALJERNA FINNS I DET EPOST-MEDDELANDE SOM DISTRIBUERATS TILL MEDLEMSPARTIERNA.

Här ser vi även möjligheten att se över den tekniska delen kring digital kommunikation. Vi ser här en framtida möjlighet att få en tätare kontakt mellan alla oss medlemmar i Lokala Partiers Nätverk.

 

Styrelsen LPN