LPN Logo banner!

2020-06-14

 

Digitalt årsmöte 2020

 

Vårt första digitala årsmöte!

Med anledning av COVID-19 ställdes rikskongressen in och ett digitalt årsmöte hölls. Rikskongressen som var planerad att hållas i Lund har skjutits fram.

Mötet öppnas av Benny Engberg, Bollnäspartiet tillika LPN:s ordförande. Benny inledde med en resumé av händelserna under våren och orsaken till att kongressen i Lund med kort varsel ställdes in.

Covid-19 viruset har haft stora konsekvenser för hela samhället och vi har fått lära oss nya mötesformer som t.ex. Zoom, Skype, Teams med flera. Även om dessa nya mötesformer har inneburit utmaningar så bedömer styrelsen att detta kan vara mycket positivt för LPN på sikt - vi kan ju träffas och utbyta erfarenheter oftare om det sker digitalt! Och idag har LPN haft sitt första digitala årsmöte!

Ny tillfällig årsavgift för 2021

Förutom "formalia" beslutade årsmötet:

  1. att tillfälligt sänka medlemsavgiften för kalenderåret 2021 till 1 000 kr.
     
  2. att styrelsen ges i uppdrag att återkomma med inbjudan till ett möte kring frågan om regional politisk samverkan

Protokollet är tillgängligt via länk längst ned på denna sida. Klicka på PDF-ikonen för att läsa!