Hem  Lokala Partiers Nätverk   
Ale kommun - Lokalpartiet Framtid i Ale Bollnäs kommun - Bollnäspartiet Botkyrka kommun - Tullingepartiet Båstad kommun - Bjärepartiet Ekerö kommun - Öpartiet Enköpings kommun - Nystart Enköping Gislaved - Westbopartiet Göteborgs kommun - Demokraterna Hagfors kommun - Oberoende Realister Huddinge kommun - Drevvikenpartiet Huddinge kommun - Huddingepartiet Karlstad kommun - Karlstadpartiet Livskvalitet Knivsta kommun - Knivsta.Nu Lilla Edet - Edetlistan Lund - FörNyaLund Nacka - Nackalistan Norberg - Demokraterna i Norberg Nynäshamn - Sorundanet Nynäshamns kommunparti Piteå - Skol och Landsbygdspartiet Sala - Salas bästa Sigtuna - Samling för Sigtuna Svedala - Älska Svedala Södertälje - Realistpartiet Sölvesborg - SoL-partiet Tierp - Tierpslistan Timrå - Timråpartiet Ulricehamn - Nya Ulricehamn Upplands Väsby - Väsbys Bästa Vingåker - Vingåkerpartiet VTL Västernorrland - Västernorrlands sjukvårdsparti Västervik - Westerwikspartiet Ängelholms - Engelholmspartiet Örebro - Örebropartiet Österåker - Roslagspartiet Östhammar - Lokalpartiet BoA

Våra medlemmar

Här hittar Du våra medlemspartier. De är ordnade efter vilken kommun de är verksamma i och därefter deras respektive namn.

Ale kommun - Lokalpartiet Framtid i Ale

I Ale kommun finns "Framtid i Ale" ... läs mer

Bollnäs kommun - Bollnäspartiet

I Bollnäs kommun finns "Bollnäspartiet" ... läs mer

Botkyrka kommun - Tullingepartiet

I Botkyrka kommun finns "Tullingepartiet" ... läs mer

Båstad kommun - Bjärepartiet

I Båstads kommun finns "Bjärepartiet" ... läs mer

Ekerö kommun - Öpartiet

I Ekerö kommun finns "Öpartiet" ... läs mer

Enköpings kommun - Nystart Enköping

I Enköpings kommun finns "Nystart Enköping" ... läs mer

Gislaveds kommun - Westbopartiet

I Gislaveds kommun finns "Westbopartiet" ... läs mer

Göteborgs kommun - Demokraterna

I Göteborgs kommun finns "Demokraterna" ...läs mer

Hagfors kommun - Oberoende Realister

I Hagfors kommun finns "Oberoende Realister" ...läs mer

Huddinge kommun - Drevvikenpartiet

I Huddinge kommun finns "Drevvikenpartiet" ...läs mer

Huddinge kommun - Huddingepartiet

I Huddinge kommun finns "Huddingepartiet" ...läs mer

Karlstad kommun - Karlstadpartiet Livskvalitet

I Karlstad kommun finns "Karlstadpartiet Livskvalitet" ...läs mer

Knivsta kommun - Knivsta.Nu

I Knivsta kommun finns "Knivsta.Nu" ... läs mer

Lilla Edet - Edetlistan

I Lilla Edets kommun finns "Edetlistan" ... läs mer

Lund - FörNyaLund

I Lunds kommun finns "FörNyaLund" ... läs mer

Nacka - Nackalistan

I Nacka kommun finns "Nackalistan" ... läs mer

Norberg - Demokraterna i Norberg

I Norbergs kommun finns "Demokraterna i Norberg" ... läs mer

Nynäshamn - Sorundanet Nynäshamns kommunparti

I Nynäshamns kommun finns "Sorundanet Nynäshamns kommunparti" ... läs mer

Piteå - Skol och Landsbygdspartiet

I Piteå kommun finns "Skol och Landsbygdspartiet" ... läs mer

Sala - Salas bästa

I Sala kommun finns "Salas Bästa" ... läs mer

Sigtuna - Samling för Sigtuna

I Sigtuna kommun finns "Samling för Sigtuna" ... läs mer

Svedala - Älska Svedala

I Svedala kommun finns "Älska Svedala" ... läs mer

Södertälje - Realistpartiet

I Södertälje kommun finns Realistpartiet ... läs mer

Sölvesborg - SoL-partiet

I Sölvesborgs kommun "SoL-partiet" ... läs mer

Tierp - Tierpslistan

I Tierps kommun finns "Tierpslistan" ... läs mer

Timrå - Timråpartiet

I Timrå kommun finns "Timråpartiet" ... läs mer

Ulricehamn - Nya Ulricehamn

I Ulricehamns kommun finns "Nya Ulricehamn" ... läs mer

Upplands Väsby - Väsbys Bästa

I Upplands Väsbys kommun finns Väsbys Bästa ... läs mer

Västernorrland - Västernorrlands sjukvårdsparti

I region Västernorrland finns "Västernorrlands sjukvårdsparti" ... läs mer

Vingåker - Vingåkerpartiet VTL

I Vingåkers kommun finns Vingåkerspartiet ... läs mer

Västervik - Westerwikspartiet

I Västerviks kommun finns "Westerwikspartiet" ... läs mer

Ängelholms - Engelholmspartiet

I Ängelholms kommun finns "EngelholmsPartiet" ... läs mer

Örebro - Örebropartiet

I Örebro kommun finns "Örebropartiet" ... läs mer

Österåker - Roslagspartiet

I Österåkers kommun finns "Roslagspartiet" ... läs mer

Östhammar - Lokalpartiet BoA

I Östhammars kommun finns "BoA Östhammar" ... läs mer

 


 
 

Vision

Vår vision

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se, innebär en vision att man upplever att man har direkt kontakt med en gud, en helig person eller liknande. En vision kan också betyda en framtidsvision, alltså en bild av hur något ska vara i framtiden, oftast något som man vill sträva mot.

I mars 2014 bildades LPN, Lokala partiers nätverk. På en stämma i Roslagen valdes en formell styrelse efter den interimsstyrelse som under ett halvår hade lagt grunden till att formalisera nätverket. När ett antal partier samlades i Stockholm i mars 2013 så togs det första steget till ett nätverk och här nedan beskriver vi den vision som LPN arbetar mot.

För oss lokala partier är framtidsbilden, alltså vår vision, att alla invånare i alla kommuner på ett mer jämlikt sätt ges utrymme att uttrycka sina åsikter och att delta i lokalpolitiken. Vi ser inte lokala partier som ett självändamål, utan ett grundläggande uttryck för en välfungerande demokrati. Det är en rättighet att få starta ett parti för att driva de frågor som man anser viktiga. Vi konkurrerar inte med riksdagspartierna, utan kompletterar dem. Då lokala partier snart finns i hälften av våra 290 kommuner så vet vi att de ofta ger ett uppsving i lokaldemokratin och sätter fler frågor på dagordningen än annars.

Vår vision är att utveckla den lokala demokratin, att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i ett parti som passar dem och i förlängningen ta förtroendeuppdrag. LPN vill vitalisera demokratin och där ser vi en revidering av kommunallagen som oerhört viktig. Beroende på var i landet vi befinner oss så är förutsättningarna mycket olika och det tar inte lagen hänsyn till tyvärr.

Vidare är vår vision att politiken ska bli mer tilltalande så tillvida att påhopp och politisk pajkastning ska försvinna och den politiska debatten ska bli konstruktiv där den inte är det. Vi hoppas att detta ska leda till att fler än de som är lokalpolitiker idag ska bli det. Idag är det en ytterst liten bråkdel av befolkningen som tar på sig förtroendeuppdrag och för demokratins skull så vill vi vara med och påverka detta till det bättre.

Vi har även en vision om att visa större acceptans för olika åsikter samt nytänkande. Om vi inte tillåter detta så stagnerar debatten och endast vissas åsikter accepteras. Hellre politiska lösningar än ideologiska låsningar i debatten. Att genom osynliggörande eller förminskande inte låta alla komma till tals gör att klyftorna invånare emellan växer och det vill vi förhindra. Vår vision är ett samhälle där vi alla deltar utifrån våra egna villkor, där vi känner både rättigheter och skyldigheter och där vi ser den politiska debatten som ett sätt att driva samhället framåt och samtidigt skapa gemenskap.


 
 

Värderingar

Vår värdegrund

Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.

 • Vi lyssnar.
   
 • Vi uppmuntrar nytänkare.
   
 • Vi berömmer framgång.
   
 • Vi vågar bry oss.

Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar. För oss betyder ledorden:

 • Helhetssyn innebär att politiskt se saker i ett större perspektiv än den egna verksamheten. På det personliga planet att se utanför sig själv.
 • Samverkan sker inom den egna verksamheten, med angränsade verksamheter och med samhället i stort. På det personliga planet sker samverkan med personer i omgivningen tillsammans med sig själv. Vi accepterar varandra och varandras känslor.
 • Nytänkande uppstår normalt när människor med en helhetssyn samverkar och bollar idéer med varandra. Nytänkande innebär även modet att gå utanför befintliga ramar. På det personliga planet handlar nytänkande om att vara sann mot sig själv samt modet att uttrycka sina behov, våga bryta mönster samt att prova nya sätt att samverka.

Var och en av oss tar ett eget ansvar. Att ta ansvar handlar om att prioritera.

 • Vi tar ansvar för vår livsmiljö, det handlar om vår fysiska miljö, vår hälsa och vår sociala miljö.
   
 • Vi agerar utifrån perspektivet att det vi gör är hållbart i minst flera generationer framåt.
   
 • Vi tror på och vill utveckla den kommunala demokratin, och särskilt närdemokratin, i syfte att fler människor är delaktiga i samhällsutvecklingen.
   
 • Vi söker och prövar nya vägar och perspektiv. Vi är öppna för förändringar.
   
 • Vi engagerar oss och visar civilkurage för att alla i kommunen ska må bra.
   
 • Vi lyssnar på varandra och respekterar våra och andras olikheter. Genom att bry oss om varandra så skapar vi engagemang och förståelse vilket leder till en stärkt gemenskap och ett ökat innanförskap i kommunen.
   
 • Vårt samhälle blir inte bättre än vad vi innevånare gör det till och hos oss är alla som delar vår vision och värdegrund välkomna att tillsammans med oss engagera sig.

Vi bedriver härproducerad politik.

 


 
 

Stadgar

Stadgar för Lokala Partiers Nätverk

Antagna av kongressen den 15 mars 2014

   
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Lokala partiers nätverk.

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är Sverige.

§ 3 Föreningens mål
Föreningens mål är att främja medlemmarnas intressen och verka för att ge lokala partier större inflytande. Föreningen är helt fristående och inte underordnad någon annan politisk organisation.

§ 4 Verksamhet
Föreningen verkar för att sprida information om de lokala partierna och deras betydelse i det politiska systemet i Sverige.

Föreningen arbetar opinionsbildande gentemot politiker, media och allmänheten.

Föreningen främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna och deras funktionärer.

§ 5 Medlemskap
Lokala registrerade partier eller föreningar som driver lokala kommunala frågor kan bli medlemmar efter ett godkännande av föreningens styrelse. Förutom att uppfylla dessa villkor skall den organisation som vill bli medlem också dela föreningens mål och värdegrund samt betala en medlemsavgift.

5.1 Medlemskap erhålles genom en ansökan till föreningen.

5.2 Medlemskapet innebär ett stöd för föreningen samt ger möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

§ 6 Medlemsavgift – rösträtt
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet för nästkommande kalenderår och betalas årsvis.
Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlemsorganisation har en röst.
Rösträtt gäller under förutsättning att medlemsorganisationen är registrerad som medlem senast tre månader före mötet. Övriga äger endast närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Uteslutning
Uteslutning kan ske då medlem brutit mot värdegrunden, stadgar, saboterat eller motarbetat föreningens verksamhet eller dess ändamål, eller av grov oaktsamhet skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen.

§ 8 Årsmöte

8.1 Föreningen håller årsmöte under mars månad.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, per brev eller e-post minst tre månader i förväg.
Årsmöteshandlingarna skickas ut eller läggs ut på hemsidan senast en månad före mötet. De skall innehålla: föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk information, budget och valberedningens förslag. I handlingarna skall även finnas eventuella motioner till årsmötet som skriftligen inkommit till styrelsen samt styrelsens yttrande över dessa.

8.2 Vid årsmötet skall följande frågor avhandlas:
A     Fråga om årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
B Fastställande av föredragningslista.
C Upprättande av röstlängd.
D Val av ordförande och sekreterare för mötet.
E Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
F Styrelsens verksamhetsberättelse med kassarapport.
G Revisorernas berättelse.
H Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
I Val av :
- Ordförande för ett år.
- Tre styrelseledamöter för två år.
J Val av en revisor och en revisorsersättare.
K Val av valberedning och en sammankallande i densamma.
L Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
M Behandling av motioner och eventuella stadgeändringar.
N Fastställande av styrelsens förslag till budget för innevarande kalenderår.
O Övriga ärenden.

8.3     Vid alla val och vid omröstningar gäller enkel majoritet (undantag för upplösning av föreningen samt stadgeändring § 14 och § 16). Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.

8.4 Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Senare inkommen motion kan endast tas upp till diskussion.

8.5 Styrelsen kan inbjuda personer som inte är medlemmar i föreningen till ett årsmöte

§ 9 Styrelse

9.1 Styrelsen skall bestå av ordförande samt sex ledamöter.
Styrelsen utser inom sig, kassör och kan även utse andra funktioner bland ledamöterna.

9.2 Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

9.3 Föreningen tecknas av ordföranden alternativt av två styrelseledamöter i förening.
Ordföranden och kassören tecknar, var för sig, föreningens konto.

9.4 Styrelsen skall till varje ordinarie årsmöte lämna skriftlig berättelse över föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret samt redogörelse över föreningens ekonomiska ställning. Styrelsen skall dessutom lämna förslag till rambudget och verksamhetsplan för året.

9.5 Om ordförande lämnar styrelsen under året ersätts denne av en styrelseledamot.

§ 10 Ekonomi, ekonomisk förvaltning

10.1 Kostnader för föreningens verksamhet skall täckas genom medlemsavgifter, gåvor, samt övriga med verksamheten förenliga rörelseinkomster.

10.2 Kassören ansvarar för den löpande ekonomiska förvaltningen och redovisar den ekonomiska ställningen vid varje styrelsemöte under året.

10.3 Räkenskaperna skall alltid vara tillgängliga för revision. Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 11 Arvoden och kostnadsersättningar för styrelsen

11.1 Styrelsearvode utgår ej.

11.2 Skäliga utgifter som styrelseledamot i föreningen orsakats genom sitt uppdrag för föreningen, till exempel telefon, porto och resekostnader ersätts mot specificerad räkning eller kvitto.

§ 12 Revision

12.1 Revisorn skall under verksamhetsåret, som löper per kalenderår, granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning. Vid ordinarie årsmöte skall revisionsberättelse med rekommendation angående ansvarsfrihet för styrelsen avlämnas.

§ 14 Ändring av stadgarna

14.1 Ändring av dessa stadgar kan endast genomföras vid ordinarie årsmöte.

14.2 Ändringsförslag skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast två månader som jämte eget yttrande förelägger ärendet i kallelsen till ordinarie årsmöte.

14.3 Det krävs 2/3 majoritet av årsmötets närvarande medlemmar för beslut om stadgeändring. Förslag till ändringar skall sändas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna senast en månad före årsmötet.

§ 15 Föreningsbeteckning

15.1 Föreningens beteckning är LPN

15.2 Föreningens symbol är:  LPN 

§ 16 Föreningens upplösning

16.1 Upplösning måste beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Föreningen upplöses om ¾ av de röstberättigade vid årsmötet kräver det.

16.2 Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar fördelas enligt det andra mötets beslut. Det åligger styrelsen att inför mötet lägga fram förslag till fördelning.

Åkersberga 15/3 2014
Ordförande LedamotÅrsmötets protokollförare

 


 
 

Kontakt

Styrelse, revisorer & valberedning

Ordförande

Benny Engberg, Bollnäspartiet
benny.engberg@lokalapartier.se
0702 - 28 52 59
Växbovägen 5, 821 51 Bollnäs

Vice ordförande

Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti
per.ranch@lokalapartier.se
0708 - 999 101
Ristomta Gård, 148 97 Sorunda

Sekreterare

Lennart Lundberg, Knivsta.Nu
lennart.lundberg@lokalapartier.se
0708 - 67 89 79
Nysätersvägen 18B, 741 42 Knivsta

Kassör

Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet
jonas.jalkteg@lokalapartier.se
0703 – 17 33 43
Byggarlasses väg 9, 593 37 Västervik

Ledamot

Jan Annerstedt, FörNyaLund
jan.annerstedt@lokalapartier.se
0707 - 232 800
Box 1040, 221 04 Lund

Ledamot

Hanna Westman, Salas Bästa
hanna.westman@lokalapartier.se
0708 - 64 97 17
Gudmundstorp 150, 733 91 Sala

Ledamot

Angela Bodin, Timråpartiet
angela.bodin@lokalapartier.se
0767 - 77 85 66
Herrgårdsvägen 2, 861 45 Fagervik

Revisorer

Birgitta Halling, Roslagspartiet
birgitta.halling@lokalapartier.se
0708 - 40 61 54
Häggkullevägen 65, 184 39 Åkersberga

Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet
ingalill.soderberg@lokalapartier.se
0733 - 30 60 39
Gullrisdalen 1, 142 64 Trångsund

Valberedning

Lotta Borg, Timråpartiet
lotta.borg@lokalapartier.se
0702 - 16 49 50
Rosböle 580, 860 35 Söråker

YuSie Rundkvist Chou, Nackalistan
yusie.rundkvist-chou@lokalapartier.se
070-928 27 68
Vantvägen 9, 133 44 Saltsjöbaden

Postadress, bankgiro & Org.nr.

Lokala partiers nätverk
c/o Jonas Jalkteg
Byggarlasses väg 9, 593 37 Västervik
Bankgiro: 447-7469 Org. nr. 802495-8871