Home Lokala Partiers Nätverk Transparent Placeholder
Kontakt

Styrelse, revisorer & valberedning

Styrelse

Ordförande

Benny Engberg
Bollnäspartiet
benny.engberg@lokalapartier.se
0702 - 28 52 59

Vice ordförande

Per Ranch
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
per.ranch@lokalapartier.se
0708 - 999 101

Sekreterare

Lennart Lundberg
Knivsta.Nu
lennart.lundberg@lokalapartier.se
0708 - 67 89 79

Kassör

Jonas Jalkteg
Westerwikspartiet
jonas.jalkteg@lokalapartier.se
0703 – 17 33 43

Ledamot

Jan Annerstedt
FörNyaLund
jan.annerstedt@lokalapartier.se
0707 - 232 800

Ledamot

Robert Thunfors
Sjukvårdspartiet Västernorrland
robert.thunfors@lokalapartier.se
073 - 50 18 326

Ledamot

Hanna Westman
Salas Bästa
hanna.westman@lokalapartier.se
0708 - 64 97 17

Ledamot

Rolf Hjerpe
Roslagspartiet
rolf.hjerpe@lokalapartier.se
0707 - 72 09 66


Revisorer

Birgitta Halling
Roslagspartiet
birgitta.halling@lokalapartier.se
0708 - 40 61 54

Ingalill Söderberg
Drevvikenpartiet
ingalill.soderberg@lokalapartier.se
0733 - 30 60 39


Valberedning

Lotta Borg
Timråpartiet
lotta.borg@lokalapartier.se
0702 - 16 49 50

YuSie Rundkvist Chou
Nackalistan
yusie.rundkvist-chou@lokalapartier.se
070-928 27 68