Välkommen till Lokala Partiers Nätverk, LPN!

 

Aktuellt

Information ifrån Styrelsen Lokala Partiers Nätverk

Information ifrån Styrelsen Lokala Partiers Nätverk

Årskonferensen 2020 och möjlighet att hålla årsmötet på distans. Vi beklagar att vi tvingades ställa in Årskongressen inkl Årsmötet som planerat 14-15 Mars 2020 på grund av Corona-viruset. ...

Vårt erbjudande

Lokala Partiers Nätverk

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Varför vara med i nätverket?

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Lokala partier har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

Arkiv

Årskonferensen den 14-15 mars 2020 flyttas fram till ett senare tillfälle!

Styrelsen för Lokala Partiers Nätverk har efter samtal med de lokala arrangörerna i Lund - och med flera av de anmälda deltagarna från olika delar av landet - valt att flytta fram årskonferensen 2020 till ett senare tillfälle. Vi räknar med att programmet även då kan genomföras i Lund, men tar förbehåll för vilka dagar som kan bli aktuella. Datum meddelas senare.

Orsaken till att kongressen flyttas är den oväntat snabba spridningen av Corona-virus. Inför detta beslut har styrelsen haft kontakt med sjukvården för att diskutera nya riskbedömningar. I den akuta situation som uppstått under det senaste dygnet vill vi inte bidra till nya, möjliga risker för spridning av viruset. Vi menar också att vi politiker kan komma att behövas - under helgen och senare - om den nuvarande situationen försämras. Flera av oss har lokalt ansvar för krishantering.

Vi hoppas att dina hotellbokningar och biljetter för resor kan omförhandlas med de aktuella hotellen och researrangörerna. Ta kontakt med dem snarast.

Lund och Bollnäs den 12 mars 2020 kl 19.30

Benny Engberg, ordförande i Lokala Partiers Nätverk, och Jan Annerstedt, styrelseledamot och lokal arrangör i Lund

 

Rikskongress 2019 i Huddinge

Rikskongress 2018 i Timrå

Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokrati är viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du frågorna vi ställde och svaren vi fick.

 

Ansök om medlemskap i Lokala Partiers Nätverk!