Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett partifärg kan du välja ett lokalt parti!

Varmt välkommen till Lokala Partiers Nätverk, LPN!

Rikskongress 2020 i Lund

Rikskongress 2020, Lund 13-15 mars

2020 års konferens med Lokala Partiers Nätverk (LPN) arrangeras denna gång i Lund. Det lokala partiet FörNyaLund (FNL) står värd. Konferensen ska ge kunskap, idéer och inspiration om hur vår demokrati kan fördjupas och fungera bättre genom lokala partier.

 

Lokala Partiers Nätverk

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Varför vara med i nätverket?

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Lokala partier har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

 

Arkiv

Rikskongress 2019 i Huddinge

Rikskongress 2018 i Timrå

Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokrati är viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du frågorna vi ställde och svaren vi fick.

 

Ansök om medlemskap i Lokala Partiers Nätverk!