Lokala Partiers Nätverk

Lokala Partiers Nätverk

Lokala Partiers Nätverk, LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Vi som är verksamma i ett lokalt parti har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:
 

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

LPN fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med i LPN har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. LPN har en gemensam vision och värdegrund.

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Aktuellt

Arkiv


Rikskongress 2020 i Lund

På grund av COVID-19 har kongressen flyttats fram och årsmötet kommer att hållas digitalt.

Information ifrån Styrelsen Lokala Partiers Nätverk - Årskonferensen 2020 och möjlighet att hålla årsmötet på distans. Information ifrån Styrelsen
Årskonferensen 2020 och möjlighet att hålla årsmötet på distans.
Välkommen till Lund! Dags för rikskongress, årsmöte och inspiration! Välkommen till Lund
Dags för rikskongress, årsmöte och inspiration!

Rikskongress 2019 i Huddinge

Vi träffas och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter.

Rapport från kongress 2019 - Ett 35-tal representanter för 14 lokala partier från Piteå i norr till Lund i södra Sverige genomförde under lördagen 2019 års kongress för Lokala partiers nätverk. Rapport från kongress 2019
Ett 35-tal representanter från 14 partier deltog.
<b>Pressmeddelande kongress 2019 - Huddinge värd för nationell kongress för lokala partier Pressmeddelande kongress 2019
Huddinge värd för nationell kongress för lokala partier
Inbjudan kongress 2019 - Huddingepartiet står som värd. Inbjudan rikskongress 2019
Huddingepartiet står som värd.

Rikskongress 2018 i Timrå

Vi träffas och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter. Vi får inspiration till att gå ut i 2018 års valarbete.

Rapport från kongress 2018 - Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun. Ny ordförande
Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande!
Inbjudan till Timrå 2018 Inbjudan rikskongress 2018
Timråpartiet står som värd.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokrati är viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du frågorna vi ställde och svaren vi fick.

Resultat av undersökningen Inför valet 2018
Resultatet av undersökningen "Fyra frågor om demokrati"!
Vi ställer fyra frågor till riksdagspartierna om demokrati Inför valet 2018
Fyra frågor om demokrati!

 

Ansök om medlemskap i Lokala Partiers Nätverk!