Hem  Lokala Partiers Nätverk   
Lokala Partiers Nätverk

 

Välkommen till Lokala Partiers Nätverk!

Lokala Partiers Nätverk, LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Vi som är verksamma i ett lokalt parti har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:
 

  • Hur får vi fler att rösta på oss?
     
  • Hur får vi fler att engagera sig i vårt parti?
     
  • Hur får vi ut vårt budskap i debatten och i synnerhet på sociala medier?
     

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

LPN fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med i LPN har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. LPN har en gemensam vision och värdegrund.

Aktuellt

Vi välkomnar Tierpslistan - ett lokalt parti i Sigtuna kommun!

Vi välkomnar Tierpslistan - ett lokalt parti i Tierps kommun! ... läs mer


 

Arkiv

Arkiv

Besök vårt "nyhetsarkiv"... Läs mer


 

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!