Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti! Oavsett paretifärg kan du välja ett lokalt parti!

Varmt välkommen till Lokala Partiers Nätverk, LPN!

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Varför vara med i nätverket?

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Lokala partier har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

 

Bli medlem i Lokala Partiers Nätverk!

Vill Du veta mer om medlemskap i LPN?

Kontakta någon i vår styrelse så berättar vi! Läs mer >

 

Arkiv

LPN årsmöte 2019

Rapport från Huddinge 2019

Ett 35-tal representanter för 14 lokala partier från Piteå i norr till Lund i södra Sverige genomförde under lördagen 2019 års kongress för Lokala partiers nätverk. Kongressen ägde rum i Huddinges kommunhus. Läs mer >

LPN årsmöte 2019

Pressmeddelande kongress 2019

Lokala partier fortsätter att skörda framgångar i kommunalvalet. I 2018 års val har 171 partier som inte är representerade i riksdagen erhållit 575 mandat i sammanlagt 146 kommuner. I 49 kommuner ingår ett övrigt parti i det styrande blocket. Huddinge är en av dessa kommuner där Drevvikenpartiet och Huddingepartiet ingår i den styrande koalitionen med tre respektive två mandat. Läs mer >

LPN årsmöte 2019

Varmt välkomna alla medlemmar och blivande medlemmar!

Dags för kongress, årsmöte och inspiration från andra lokala partier och lokalpartister! Detta blir startskottet för vårt arbete under kommande mandatperiod fram till valet 2022! Läs mer >

Rikskongress 2018 i Timrå

Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokrati är viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du frågorna vi ställde och svaren vi fick.