Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm Årsmöte 2019 - 30 mars - Stockholm

Dags för årsmöte!

Varmt välkomna alla medlemmar och blivande medlemmar!

Tiden rinner iväg och nu är det återigen dags för årsmöte och inspiration från andra lokala partier och lokalpartister! Detta blir startskottet för vårt arbete under kommande mandatperiod fram till valet 2022! Läs mer här >

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Varför vara med i nätverket?

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Lokala partier har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

Vi fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi har tagit fram en gemensam vision och värdegrund.

Rikskongress 2018 i Timrå

Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun.

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokratifrågan är mycket viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du både frågorna vi ställde och svaren vi fick.

Vill Ni vara med?

Kontakta någon i vår styrelse så berättar vi mer!Bli medlem i Lokala Partiers Nätverk!