Lokala Partiers Nätverk - värdegrund

Vår gemensamma värdegrund

Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.

Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar. För oss betyder ledorden:

Var och en av oss tar ett eget ansvar. Att ta ansvar handlar om att prioritera.

Vi bedriver härproducerad politik.

Vill Ni vara med?

Kontakta någon i vår styrelse så berättar vi mer!Bli medlem i Lokala Partiers Nätverk!