Home Lokala Partiers Nätverk Transparent Placeholder
Våra värdegrund

Vår värdegrund

Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.

Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar. För oss betyder ledorden:

Var och en av oss tar ett eget ansvar. Att ta ansvar handlar om att prioritera.

Vi bedriver härproducerad politik.