Home Lokala Partiers Nätverk Transparent Placeholder
Vision

Vår vision

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se, innebär en vision att man upplever att man har direkt kontakt med en gud, en helig person eller liknande. En vision kan också betyda en framtidsvision, alltså en bild av hur något ska vara i framtiden, oftast något som man vill sträva mot.

I mars 2014 bildades LPN, Lokala partiers nätverk. På en stämma i Roslagen valdes en formell styrelse efter den interimsstyrelse som under ett halvår hade lagt grunden till att formalisera nätverket. När ett antal partier samlades i Stockholm i mars 2013 så togs det första steget till ett nätverk och här nedan beskriver vi den vision som LPN arbetar mot.

För oss lokala partier är framtidsbilden, alltså vår vision, att alla invånare i alla kommuner på ett mer jämlikt sätt ges utrymme att uttrycka sina åsikter och att delta i lokalpolitiken. Vi ser inte lokala partier som ett självändamål, utan ett grundläggande uttryck för en välfungerande demokrati. Det är en rättighet att få starta ett parti för att driva de frågor som man anser viktiga. Vi konkurrerar inte med riksdagspartierna, utan kompletterar dem. Då lokala partier snart finns i hälften av våra 290 kommuner så vet vi att de ofta ger ett uppsving i lokaldemokratin och sätter fler frågor på dagordningen än annars.

Vår vision är att utveckla den lokala demokratin, att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i ett parti som passar dem och i förlängningen ta förtroendeuppdrag. LPN vill vitalisera demokratin och där ser vi en revidering av kommunallagen som oerhört viktig. Beroende på var i landet vi befinner oss så är förutsättningarna mycket olika och det tar inte lagen hänsyn till tyvärr.

Vidare är vår vision att politiken ska bli mer tilltalande så tillvida att påhopp och politisk pajkastning ska försvinna och den politiska debatten ska bli konstruktiv där den inte är det. Vi hoppas att detta ska leda till att fler än de som är lokalpolitiker idag ska bli det. Idag är det en ytterst liten bråkdel av befolkningen som tar på sig förtroendeuppdrag och för demokratins skull så vill vi vara med och påverka detta till det bättre.

Vi har även en vision om att visa större acceptans för olika åsikter samt nytänkande. Om vi inte tillåter detta så stagnerar debatten och endast vissas åsikter accepteras. Hellre politiska lösningar än ideologiska låsningar i debatten. Att genom osynliggörande eller förminskande inte låta alla komma till tals gör att klyftorna invånare emellan växer och det vill vi förhindra. Vår vision är ett samhälle där vi alla deltar utifrån våra egna villkor, där vi känner både rättigheter och skyldigheter och där vi ser den politiska debatten som ett sätt att driva samhället framåt och samtidigt skapa gemenskap.